Niepoprawna pisownia

przetstawiam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przedstawiam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przectawiam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedstawiam

Niepoprawna pisownia