Poprawna pisownia

przeszłyby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przeszły by

Niepoprawna pisownia