Poprawna pisownia

powróciła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powruciła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po wróciła

Niepoprawna pisownia