Poprawna pisownia

poniższa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ponirzsza

Niepoprawna pisownia