Niepoprawna pisownia

polsko języczne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

polskojęzyczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

polsko-języczne

Niepoprawna pisownia