Poprawna pisownia

połączenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

połonczenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po łączenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po łonczenia

Niepoprawna pisownia