Niepoprawna pisownia

pół-godzinny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

półgodzinny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pół godzinny

Niepoprawna pisownia