Poprawna pisownia

dzik

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dzig

Niepoprawna pisownia