Niepoprawna pisownia

pod pułkownik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podpułkownik

Poprawna pisownia, znaczenie: oficerski stopień wojskowy (oficer w stopniu podpułkownika).


Niepoprawna pisownia

potpułkownik

Niepoprawna pisownia