Poprawna pisownia

pobliskie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poblizkie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po blizkie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po bliskie

Niepoprawna pisownia