Poprawna pisownia

po tobie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potobie

Niepoprawna pisownia