Niepoprawna pisownia

po sto kroć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po stokroć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po stokrodź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

postokroć

Niepoprawna pisownia