Niepoprawna pisownia

plontali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

plątali

Poprawna pisownia