Poprawna pisownia

pasionka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pazionka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pasiąka

Niepoprawna pisownia