Niepoprawna pisownia

ożekło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

orzekło

Poprawna pisownia