Niepoprawna pisownia

ożech

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

orzech

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ożeh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

orzeh

Niepoprawna pisownia