Niepoprawna pisownia

ojczysnę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ojczyznę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oiczyznę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ojczyzne

Niepoprawna pisownia