Niepoprawna pisownia

ogulnych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ogólnych

Poprawna pisownia, znaczenie: dotyczących ogółu, powszechnych, bez charakteru szczegółowego, powstałych z mniejszych części składowych, łącznych, zbiorowych, wspólnych.