Niepoprawna pisownia

odziałami

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oddziałami

Poprawna pisownia