Niepoprawna pisownia

odórzone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odurzone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odużone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oduszone

Niepoprawna pisownia