Niepoprawna pisownia

obowionzkowość

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obowiązkowość

Poprawna pisownia