Niepoprawna pisownia

objętom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

objętą

Poprawna pisownia