Poprawna pisownia

niezniszczona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieznirzczona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezniżczona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zniszczona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesniszczona

Niepoprawna pisownia