Poprawna pisownia

nie zaznało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezaznało

Niepoprawna pisownia