Poprawna pisownia

niewysłani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wysłani

Niepoprawna pisownia