Poprawna pisownia

niewyobrażalna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wyobrażalna

Niepoprawna pisownia