Poprawna pisownia

niewykonalne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wykonalne

Niepoprawna pisownia