Poprawna pisownia

nieuznani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uznani

Niepoprawna pisownia