Niepoprawna pisownia

nieuwierzyli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uwierzyli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uwieżyli

Niepoprawna pisownia