Niepoprawna pisownia

nieumiejoncy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieumiejący

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie umiejący

Niepoprawna pisownia