Poprawna pisownia

nietypowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie typowa

Niepoprawna pisownia