Niepoprawna pisownia

nieśpi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie śpi

Poprawna pisownia