Niepoprawna pisownia

niesłyszymy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie słyszymy

Poprawna pisownia