Niepoprawna pisownia

nierozumieliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie rozumieliśmy

Poprawna pisownia