Poprawna pisownia

nieprawdę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie prawdę

Niepoprawna pisownia