Poprawna pisownia

niepomalowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pomalowana

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.