Poprawna pisownia

niepełnego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pełnego

Niepoprawna pisownia