Poprawna pisownia

nieodbyte

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie odbyte

Niepoprawna pisownia