Niepoprawna pisownia

nieodbierałeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie odbierałeś

Poprawna pisownia