Niepoprawna pisownia

nienadaje się

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie nadaje się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie na daje się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niena daje się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienadajesię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nadajesię

Niepoprawna pisownia