Poprawna pisownia

nienadający

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie nadający

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.