Niepoprawna pisownia

niemów

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie jako forma słowa niemowa (dopełniacz liczby mnogiej).


Poprawna pisownia

nie mów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemuw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie muw

Niepoprawna pisownia