Niepoprawna pisownia

niemniejsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mniejsze

Poprawna pisownia