Poprawna pisownia

niemądrych

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mądrych

Niepoprawna pisownia