Niepoprawna pisownia

niełonczy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie łączy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie łonczy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niełączy

Niepoprawna pisownia