Niepoprawna pisownia

niejedno krotne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejednokrotne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jednokrotne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako zaprzeczenie słowa jednokrotne.

Niepoprawna pisownia

nie jedno krotne

Niepoprawna pisownia