Poprawna pisownia

nieistotną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieistotnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie istotną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie istotnom

Niepoprawna pisownia