Niepoprawna pisownia

nieidą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie idą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie idom

Niepoprawna pisownia