Poprawna pisownia

niedyspozycja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dyspozycja

Niepoprawna pisownia