Poprawna pisownia

niedaleko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie da leko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie daleko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieda leko

Niepoprawna pisownia